Samtalscoach

 Erik Ekstrand, samtalscoach på djupet.
Cochande samtal kring, nutid, dåtid och framtid, för mer förståelse, hanterbarhet och mening.

Genom coachande samtal skapas förståelse för dina beteendemönster, förutsättning för större begriplighet och ökad hanterbarhet av livet i stort.

Jag är specialiserad på personlig utveckling och stresshantering. Relationer- till dig själv och till din omgivning, föräldraskap och mansrollen i dagens samhälle är frågor som ligger mig varmt om hjärtat.

Jag arbetar med KBT och schematerapi för långsiktig förändring av beteenden. Mindfullness och meditation för stresshantering.

Välkommen att boka in ett 1:a kostnadsfritt lära-känna-samtal där jag presenterar mig och mitt arbetssätt.


Varmt välkommen!