Stil & Snitz i Vällingby erbjuder bland annat klippning, färgning, slingor och öronhåltagning.

 
Med anledning av rådande världsläge och spridningen av covid-19 viruset. Stil & Snitz tar smittorisken av coronaviruset på stort allvar, och följer utvecklingen löpande. Vi följer hälsovårdsmyndigheternas riktlinjer noga och vidtar extra försiktighetsåtgärder för att förhindra att utsätta oss själva eller våra kunder för smitta. Bland annat genom utökad rengörings- och desinficeringsrutin av beröringsytor, så som handtag, kortterminaler mm. Vi håller öppet som vanligt så länge vi känner oss helt friska och ber vänligast att våra kunder besöker oss på samma premisser.